Календарь событий: декабрь 2019
предыдущий | следующий месяц
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Научные конференции 2019

Международный научно-исследовательский журнал, публикации РИНЦ, GeoRef, DOI


расширенный поиск
]]>

 

 

 

 

]]>

 

 

 


Добавить «Золотую ленточку»

31 октября 2012 г. — 31 октября 2012 г., срок заявок: 15 октября 2012 г.

17-ті Ліберманівські читання «Економічні аспекти сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті»

Украина, Харьков

Язык информации: Русский

Харківський інститут управління запрошує Вас взяти участь у сімнадцятих традиційних Ліберманівських читаннях «Економічні аспекти сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті », які відбудуться 31 жовтня 2012 року за адресою: 61013, м. Хар-ків, вул. Шевченка, 24.

Основні напрямки читань:
1. Проблеми інноваційного управління соціально-економічним розвитком України.
2. Економічні аспекти сучасних технологій управління (машинобудування, технології отримання альтернативного палива, технології водоочистки, нанотехнології та ін.).
3. Проблеми управління якістю підготовки фахівців.
4. Соціально-економічний механізм антикризового управління.
5. Методологічні проблеми економічних досліджень.
6. Проблеми еколого-економічної безпеки України.

Для формування програми читань просимо Вас до15 жовтня 2012 року надіслати на адре-су оргкомітету конференції наукову статтю в друкованому і електронному вигляді (разом із заяв-кою на участь та копією квитанції або платіжного доручення).
Можлива передача електронною поштою: E-mail: ste@khiom.kharkov.ua.

Матеріали для друку повинні відповідати вимогам ВАК і мати такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями, аналіз сучасних досліджень та публікацій, на які спирається автор, формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи використання результатів. До статті додається анотація і ключові слова українською, російською та англійською мовами. Обов’язковою є рецензія на статтю (див. Бюл. ВАК, № 1, 2003, с. 2).
Вимоги до оформлення статті: Обсяг – 4-5 повних сторінок машинописного тексту фор-мату А4; шрифт -Times New Roman; розмір шрифту – 14 nt; інтервал – 1,5; поля – 20 мм. Схеми і малюнки мають бути згруповані. Формули – набрані у редакторі формул. Електронний варіант статті зберігається у форматі *.rtf, який має бути названий за прізвищем автора (авторів).

Послідовність оформлення статті:
1 – назва доповіді (великі букви, жирно);
2 – імена та прізвища авторів, назва організації;
3 – анотація та ключові слова;
4 – основний текст;
5 – література;
6 – повторення пп. 1, 2, 3 російською (українською) і англійською мовою.

Матеріали, повідомлені на читаннях, будуть надруковані в науковому журналі «Вчені записки» Харківського інституту управління, який, згідно з листом ВАКу від 13.03.03 № 02-76-05/633, внесено до переліку видань матеріалів наукових конференцій, де може проводитися апробація результатів дисертаційних робіт аспірантів та інших здобу-вачів учених ступенів.
Вартість публікації -20грн. за друковану сторінку.
Отримувач:

Харківський інститут управління, код ОКПО – 19462677, р/р 26006201331433 в АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528 (з поміткою «участь у конференції»). У квитанції або платіжному дорученні обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові автора статті.

Телефон для довідок: 720-21-91 Мирон Мигранович, Лідія Миколаївна; +380936821684 Юлія Павлівна.

При обращении к организаторам мероприятия обязательно ссылайтесь на сайт «Конференции.ru» как на источник информации.

Последний день подачи заявки: 15 октября 2012 г. (приём заявок закончен)

Организаторы: Харківський інститут управління

Контактная информация: Тел.: 057-720-21-91 – Мирон Мигранович, Лідія Миколаївна; +380936821684 – Юлія Павлівна

Эл. почта: xiy_marketing@rambler.ru

Приложения: Информационный лист (.rtf, 192.735 КБ)

Поделитесь информацией о мероприятии со знакомыми:

 

Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите Ctrl и Enter одновременно.

* 26 марта 2018 г. научной электронной библиотекой eLibrary.ru прекращена индексация в РИНЦ сборников статей по итогам заочных конференций.

 

 

Для отправления сообщения оргкомитету Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы на сайте


Сообщение об ошибке отправлено администратору,
спасибо что пользуетесь нашим сервисом!

закроется через 2 секунды