Экономика, Управление, Финансы, Менеджмент

2-я Всеукраинская научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, пілприємство»

28 марта 2013 г. — 29 марта 2013 г., срок заявок: 6 февраля 2013 г., Украина, Бердянск

Организаторы: Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Контактная информация: Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 71100 Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 101. Эл. почта: an.skobeleva@yandex.ua. Тел.: (099) 744-53-08 – Скобелєва Ганна Сергіївна
Эл. почта: e-mail:an.skobeleva@yandex.ua

Оргкомітет ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених „Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство», яка відбудеться у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 28-29 березня 2013 року, запрошує Вас до обговорення питань, пов’язаних з розробкою нових напрямів формування та використання економічного потенціалу на різних рівнях управління.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
- Економічний потенціал держави: сучасний стан та перспективи розвитку.
- Управління економічним потенціалом регіону.
- Використання економічного потенціалу підприємства.
- Економічний потенціал: міжнародний аспект.

Робоча мова конференції: українська.

Источник информации: http://konferencii.ru/info/102563