Физика, Математика, Моделирование, Естественные науки

Международная научно-техническая конференция «Математическое моделирование прикладных задач математики, физики, механики»

10 мая 2013 г. — 25 мая 2013 г., срок заявок: 20 марта 2013 г., Украина, Харьков

Организаторы: Харьковский автомобильно-дорожный университет
Контактная информация: Харьков, ул. Петровского, 25, кафедра прикладной математики, тел.: 7528886, 7003852
Эл. почта: 2013mmap@gmail.com

Оргкомітет запрошує всіх зацікавлених науковців, інженерів та студентів узяти участь у міжнародній науково-технічній конференції „Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки MMAP-2013», яка відбудеться 5 – 25 травня 2013 року.

Конференція буде проводитися із застосуванням технології дистанційного обговорення доповідей

Мета конференції:
- апробація нових наукових ідей та практичних результатів використання математичного моделювання в науці, інженерії та освіті;
- активізація впровадження науково-технічних розробок і програмних продуктів у виробництво, науку та освіту.

Основні напрями конференції:
- Математичне моделювання прикладних задач механіки;
- Задачі лінійного програмування в транспортних системах;
- Математичні методи розв’язання крайових задач математичної фізики;
- Математичне моделювання інформаційно-управляючих систем;
- Чисельне моделювання задач фізики;
- Моделювання електромеханічних процесів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Порядок проведення конференції:

- Конференція MMAP-2013 буде проводитися у травні 2013 року в м. Харків методом дистанційного обговорення доповідей на сайті кафедри прикладної математики ХНАДУ ..
- Для обговорення доповідей буде забезпечена публікація текстів доповідей на сайті у вигляді анотацій та повних текстів у pdf-форматі.
- Передбачається публікація повних текстів доповідей у електронному журналі «Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки».
- Окремо передбачається публікація тез доповідей.

Збірники тез доповідей будуть надіслані учасникам конференції після початку проведення конференції.

Важливі дати:
- подання заявок на участь у конференції – до 20 березня;
- розсилання другого інформаційного повідомлення – до 30 березня;
- надання текстів доповідей (статті для друку) та актів експертизи про можливість відкритої публікації – до 10 квітня;
- розсилання запрошень – 25 квітня;
- робота конференції – 10 – 25 травня.

Увага! Матеріали конференції після зазначених термінів прийматися не будуть!

Тези надсилаються:
- оригінали поштою – на адресу оргкомітету;
- електронна копія – на адресу 2013mmap@gmail.com.

Указівки щодо оформлення тез:

- Об’єм -2 повні стор. формату А4; усі поля – 2,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання – по ширині; шрифт – Times New Roman, 12 пт; абзацний відступ – 1,27 см.
- Структура документа: у лівому куту вказується УДК доповіді; назва доповіді (великими „напівжирними» літерами) зазначається в центрі, у наступному рядку наводяться ініціали та прізвища авторів, далі – назва організації (курсивом), эл. почта автора, після вільного рядка починається текст доповіді; після тексту доповіді бажано навести перелік використаної літератури.
- В окремому документі навести анотацію доповіді (бажано українською, російською та англійською мовами).

Участь у конференції безкоштовна.

Контактна інформація:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
каф. прикладної математики,
вул. Петровського, 25
61002, Україна, м. Харків
тел.: (057) 752-88-86, сторінка кафедри прикладної математики ХНАДУ: http://www.khadi.kharkov.ua/index.php?id=447
эл. почта: 2013mmap@gmail.com.

Источник информации: http://konferencii.ru/info/103178