Образование, Аттестация, Педагогика, Информационные технологии, Математика, Моделирование, Технические науки

Інформатика і системні науки

19 марта 2015 г. — 21 марта 2015 г., срок заявок: 1 февраля 2015 г., Украина, Полтава, очно-заочная

Организаторы: Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка), Українська Федерація Інформатики, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський національний університет радіоелектроніки, Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ
Контактная информация: Зав. каф. математичного моделювання та соціальної інформатики Ємецо Олег Олексійович, тел.: (+38) 0532-509-204. E-mail: yemets2008@ukr.net, contacts@informatics.org.ua. Веб: www.informatics.org.ua
Эл. почта: yemets2008@ukr.net

Основі тематичні напрями:
1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
5. Інформатизація та кооперація.
6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики,  систе-много аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Співголови:
- Сергієнко Іван Васильович, генеральний директор Кібернетичного центру НАНУ, директор Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, д.ф.-м.н., професор, академік НАН України,
- Нестуля Олексій Олексійович, ректор Полтав-ського університету економіки і торгівлі, д.і.н., професор.  

Члени програмного комітету:
- Задірака Валерій Костянтинович, завідувач відділу оптимізації чисельних методів Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н, професор,
- Донець Георгій Панасович, завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с.,
- Ємець Олег Олексійович, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., професор,
- Заславський Володимир Анатолійович, професор кафедри математичної інформатики КНУ ім. Т. Шевченка, д. т. н., професор,
- Куценко Олександр Сергійович, завідувач кафедри системного аналізу і управління НТУ «ХПІ», д.т.н., професор,
- Литвин Олег Миколайович, завідувач кафедри вищої та прикладної математики УІПА, д.ф.-м.н., професор,
- Мельниченко Олександр Савич, професор кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, к.ф.-м.н., професор,
- Стецюк Петро Іванович, завідувач відділом методів негладкої оптимизації Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, д.ф.-м.н., с.н.с.,
- Тевяшев Андрій Дмитрович, завідувач кафе-дри прикладної математики ХНУРЕ, д.т.н., профе-сор, академік УНГА,
- Барболіна Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка, к.ф.-м.н., доцент.

Источник информации: http://konferencii.ru/info/110862/ua