Календарь событий: сентябрь 2020
предыдущий | следующий месяц
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Научные конференции 2020

Международный научно-исследовательский журнал, публикации РИНЦ, GeoRef, DOIрасширенный поиск
]]>

 

 

 

 

]]>

 

 

 


Добавить «Золотую ленточку»

20 марта 2014 г. — 20 марта 2014 г., срок заявок: 15 марта 2014 г.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі»

Украина, Кривой Рог

Язык информации: Русский | Украіньска

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі», яка відбудеться 20 березня 2014 року на базі Криворізького факультету Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет».

Тематичні напрями роботи конференції:
- Соціокультурне середовище як чинник і педагогічний фактор становлення й розвитку особистості
- Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор становлення конкурентоздатності особистості
- Студентство як соціальний суб’єкт в структурі соціокультурного середовища
- Інноваційні моделі й технології розвитку особистості в соціокультурному середовищі
- Особливості сучасного соціокультурного середовища як фактора формування гендерної свідомості
- Особистісно-орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища
- Детермінація професійно-особистісного становлення майбутніх психологів і соціологів в соціокультурному середовищі ВНЗ
- Соціокультурні чинники формування конкурентного середовища
- Правові засади формування, функціонування й розвитку сучасних соціокультурних систем
- Економічна культура й поведінка суб’єктів соціального простору.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі» запрошуються представники наукових установ, навчальних закладів, органів управління, громадськості.

Збірник матеріалів конференції буде надруковано за кошти авторів відразу після її закінчення; заочні учасники отримають збірник поштою.

Для участі у конференції просимо Вас до 15 березня 2014 року включно надіслати на адресу оргкомітету електронною поштою Boghatirova@mail.ru заявку щодо участі у конференції, статтю та відскановану квитанцію про сплату публікації та оргвнеску.
Адреса проведення конференції: 50014 м. Кривий Ріг, вул. Тихвінська,15. Зупинка міського транспорту «Фрунзе». Початок роботи о 14.00 год. Аудиторія № 203.
Розмір оргвнеску й публікації збірника матеріалів конференції складає 80 гривень.
Реквізити для оплати поштовим переказом: 50093 м. Кривий Ріг, вул. Лісового б.6 кв. 101 – Богатирьовій Галині Андріївні.

Контактні тел.:и:
056 – 408 – 65 – 39 (домашній); 098 – 460 – 53 – 73 (мобільний).
Вимоги до оформлення статті
Обсяг статті від 6 до 12 сторінок (включно) формату А-4; тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля з усіх сторін – 2 см; відступ на абзац -1,25. Вирівнювання по ширині. Подана до друку стаття має містити УДК (в лівому кутку), по центру прізвище, ім’я, по батькові авторів, їх посади, учені ступені, звання; нижче – місце роботи, назва організації (без скорочень). Студенти, які подають статті, повинні обов’язково вказати повні дані про наукових керівників. Далі розташовуються анотації українською та російською мовою і ключові слова. Анотації повинні містити: прізвища, ініціали авторів, назву статті, місце їх роботи або навчання.

До друку приймаються наукові статті, оформленні відповідно до вимог, де наявні й виділені жирним шрифтом такі структурні елементи:
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття.
Формулювання цілей статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок та практичних розробок у даному напрямку.
Список використаної літератури (відповідно до вимог і посиланнями на всі вказані джерела).

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі», 20 березня 2014 року
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Науковий керівник
Тема статті
Форма участі (доповідь на пленарному, виступ на секції тощо)
Контактні координати
(поштова адреса, мобільний тел.:, електронна адреса)

Сподіваємося на співпрацю!

Сайт конференції: https://sites.google.com/site/konferenciyaznu2014/

При обращении к организаторам мероприятия обязательно ссылайтесь на сайт «Конференции.ru» как на источник информации.

Последний день подачи заявки: 15 марта 2014 г. (приём заявок закончен)

Организаторы: Міністерство освіти і науки України; Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; ДВНЗ «Запорізький національний університет»; ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Контактная информация: Тел.: 056 408-65-39 – домашній; 098 460-53-73 – мобільний

Эл. почта: Boghatirova@mail.ru

Поделитесь информацией о мероприятии со знакомыми:

 

 

Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите Ctrl и Enter одновременно.

* 26 марта 2018 г. научной электронной библиотекой eLibrary.ru прекращена индексация в РИНЦ сборников статей по итогам заочных конференций.

Для отправления сообщения оргкомитету Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы на сайте


Сообщение об ошибке отправлено администратору,
спасибо что пользуетесь нашим сервисом!

закроется через 2 секунды