Экономика, Управление, Финансы, Юридические науки, Маркетинг
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шістнадцяті економіко-правові дискусії"

15 марта 2017 г. — 15 марта 2017 г., срок заявок: 15 марта 2017 г., Украина, Львов, заочная

Организаторы: Оргкомітет МІК "Наукова спільнота"
Контактная информация: а/с 3283, м. Львів 79007 Телефон: +38 (068) 288-23-76
Эл. почта: spilnota.net.ua@ukr.net

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у роботі періодичних міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій на сайті www.spilnota.net.ua. За результатами проведених конференцій будуть друкуватись та розсилатись авторам збірники тез конференцій та сертифікати.
На даний час приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Шістнадцяті економіко-правові дискусії», яка буде проводитись 15 березня 2017 р. Термін подання матеріалів до 15 березня 2017 р. включно.
Робочі мови конференцій: українська, російська, англійська.
Робота конференції планується за такими тематичними секціями:
Економічне спрямування
Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами;
Секція 2. Менеджмент;
Секція 3. Маркетинг;
Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;
Секція 7. Податкова система. Бюджетна система;
Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
Секція 9. Логістика і транспорт;
Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Юридичне спрямування
Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень;
Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право;
Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення;
Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура;
Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право;
Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;
Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. Банківське право;
Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право;
Для участі у конференції необхідно заповнити заявку на участь у конференції на сайті www.spilnota.net.ua та прикріпити файли доповіді, відсканованої (сфотографованої) квитанції про оплату та при необхідності рецензію. Дана інформація буде надіслана в автоматичному режимі на електронну скриньку spilnota.net.ua@ukr.net.
Наші збірники матеріалів науково-практичних інтернет-конференцій включаються до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI".

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word у форматі “doc” або “rtf”: шрифт - Times New Roman; розмір кегля - 14; міжстроковий інтервал - 1,5; розміри: абзацу – 1,25 см; поля верхнього, нижнього і лівого та правого - 2,0 см; нумерація сторінок зверху з права (над текстом). Рекомендований обсяг тез доповіді - 2-6 сторінок. У тексті тез допускається включення таблиць і рисунків. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
Зразок оформлення тез
Назва секції
НАЗВА ДОПОВІДІ

ПІБ автора, науковий ступінь,
місце роботи або навчання
Текст доповіді
Література:
1.
Вартість публікації у збірнику тез доповідей для учасників з України складає 40 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання збірників та сертифікатів надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок: 29244825509100 Одержувач: ПАТ КБ Приватбанк;  Код ОКПО: 14360570; Код банку одержувача (МФО): 305299
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5168 7572 4171 2134 Станько Т.Р. (ІПН 3287304475).
Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 3 USD за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді та 7 USD за пересилку збірника та сертифіката. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 8 USD. Для іноземних учасників оплата здійснюється міжнародним грошовим переказом через платіжні системи: UNIStream; Western Union; PrivatMoney; Золота Корона; Coinstar - Одержувач: Тарас Станько (Taras Stanko). Або в доларах через електронні валюти WebMoney гаманець Z426828709663 або через PerfectMoney гаманець U11220920. При переказі електронних грошей обов'язково вкажіть прізвище відправника.
На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та сертифіката на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.
Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Контакти оргкомітету:

Адреса для кореспонденції:
Оргкомітет МІК "Наукова спільнота"
а/с 3283, м. Львів 79007
Інтернет сайт: www.spilnota.net.ua
Електронна адреса: spilnota.net.ua@ukr.net
Телефон: +38(068) 288-23-76

Источник информации: https://konferencii.ru/info/119257/ua