Биология

ІІ Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки»

9 ноября 2018 г. — 10 ноября 2018 г., срок заявок: 5 ноября 2018 г., Украина, Сумы, заочная

Организаторы: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Контактная информация: Эл. почта: conf_mbio@sspu.sumy.ua
Эл. почта: conf_mbio@sspu.sumy.ua

Форма участі: дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Результат участі: сертифікат учасника конференції, публікація матеріалів у збірнику тез (електронні версії – усім учасникам безкоштовно, за бажанням та додаткову сплату – на паперовому носії).

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- Вірусологія, мікробіологія, паразитологія;
- Молекулярна біологія, біофізика та біохімія;
- Генетика та біотехнологія;
- Біологія, фізіологія рослин та експериментальна ботаніка;
- Біологія, фізіологія тварин та експериментальна зоологія;
- Анатомія, фізіологія людини; морфофункціональні механізми адаптації органів і систем тіла людини; медико-біологічні аспекти патогенного впливу на організм людини;
- Експериментальна біологія, біомедицина, фармакологія;
- Біологічна освіта та методика навчання біологічних дисциплін.

Источник информации: https://konferencii.ru/info/126816/ua